กระดานแม่เหล็กต่อภาพ พร้อทแม่เหล็กรูปสัตว์ และรูปทรงต่างๆ ให้เด็กนำมาประกอบเป็นรูปร่าง เสริมสร้างจินตนาการ ได้ฝึกใช้สมองซีกซ้ายและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เหมาะสำหระบเด็ก 3 ปี ขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีปากกาเมจิกให้สามารถใช้วาดภาพหรือเขียนเพิ่มเติมได้