ของเล่นบล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ สีสันสวยงามกระตุ้นให้เด็กสนใจ สามารถฝึกการนับจำนวน เรียนรู้เรื่องสี พํมนาการกล้ามเนื้อ การใช้นิ้ว และอื่นๆ