ของเล่นบล็อกไม้ 450฿

ของเล่นบล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ สีสันสวยงามกระตุ้นให้เด็กสนใจ สามารถฝึกการนับจำนวน เรียนรู้เรื่องสี พัฒนาการกล้ามเนื้อ การใช้นิ้วและสติปัญญาในการนำของเล่นลงไปด้านล่าสุดโดยผ่านตัวกันกลาง