Browse By

เยาวชนเติบโตสู่การทำงาน

Youth work

เข้าสู่วัยทำงานเด็กเมื่อเข้าสู่จุดของการเป็นผู้ใหญ่จะรู้หน้าที่ของตัวเองด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาไม่เหมือนกัน การได้งานก็เช่นกัน จะได้งานดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กันความสามารถ วุฒิการศึกษายิ่งเรียนสูงเงินเดือนที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเช่นกัน ช่วงนี้เป็นการกำหนดชีวิตของเด็กอย่างแท้จริง เพราะถ้าไม่มีงานทำก็จะกลายเป็นคนว่างงานไม่มีรายได้ในการดูแลตัวเองและครอบครัว ทำให้การทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน