Browse By

เรื่องเพศของวัยรุ่น

Teen sex

วัยรุ่นเมื่อถึงช่วงนี้ถือว่าเป็นวัยที่อันตรายมากแล้วต้องการคำปรึกษามากกว่าวัยอื่น การสังเกตพฤติกรรมของเด็กจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเอาใส่ใจ เพราะถ้าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่มีหรือมีน้อยอาจจะทำให้พวกเขาจะหันไปถามเพื่อนแล้วได้ความรู้ที่ผิด การหากิจกรรมให้เล่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรทำเช่นกัน เพราะถ้าหาอะไรให้พวกเขาทำได้จะทำให้ผ่านช่วงนี้ไปได้แบบมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวสำหรับช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นชาวงที่มีแต่ปัญหานั้นเอง