กระดานแม่เหล็ก Animal Magnetic 470฿

กระดานแม่เหล็กต่อภาพ พร้อทแม่เหล็กรูปสัตว์ และรูปทรงต่างๆ ให้เด็กนำมาประกอบเป็นรูปร่าง เสริมสร้างจินตนาการ ได้ฝึกใช้สมองซีกซ้ายและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เหมาะสำหระบเด็ก 3 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีปากกาเมจิกให้สามารถใช้วาดภาพหรือเขียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งการใช้ปากกาเมจิกควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เสมอเป็นการป้องกันเมื่อเด็กนำเข้าปาก จะทำให้เป็นอันตรายได้

ของเล่นบล็อกไม้ 450฿

ของเล่นบล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ สีสันสวยงามกระตุ้นให้เด็กสนใจ สามารถฝึกการนับจำนวน เรียนรู้เรื่องสี พัฒนาการกล้ามเนื้อ การใช้นิ้วและสติปัญญาในการนำของเล่นลงไปด้านล่าสุดโดยผ่านตัวกันกลาง