Activities

คลาสกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะต่างๆ ทาง 123Kidzarea มีให้บริการด้วยกัน 4 คลาสด้วยกัน ดังนี้

1.Active Learning Class

สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี เป็นคลาสที่เน้นให้เด็กๆได้ลงมือหรือทดลองประกอบกับทฤษฏีต่างๆ ฝึกให้เด็กๆได้ใช้ความคิดกับสิ่งที่ทำ ให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มีบทบาทมากขึ้น นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาศักยภาพทางสมองได้เป็นอย่างดีเพราะเด็กๆได้คิด แก้ปัญหา และลงมือทำจริง

2.Mathematics Class

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 -5 ปีขึ้นไป โดยคลาสนี้จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้สนุกไปกับการเรียนรู้เพื่อเด็กจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเมื่อต้องเรียนเกี่ยวกับตัวเลข

3. Swimming & Sports Class

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 -5 ปีขึ้นไป ฝึกให้เด็กได้ใช้ร่างกาย และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆไปกับคลาสว่ายน้ำและกีฬาที่เรามีให้บริการ เพื่อให้ตัวน้อยได้ฝึกใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายและได้ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

4. Art Class

เหมาะสำหรับเด็ก 18เดือน – 5 ปี เป็นการฝึกการสร้างสรรค์ จินตนาการในการสร้างงานศิลปะของเด็กๆ โดยปล่อยให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการของเขาได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง เป็นการพัฒนาสมองซีกขวาให้มีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับท่านใดที่สนใจคลาสกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 123kidzarea.com ทางเมนู Contact ได้เลยค่ะ