baby-

เทคนิคการฝึกสมองให้ลูกมีสมาธิและความจำดี

การที่ลูกเป็นเด็กที่มีสมาธิและความทรงจำที่ดีส่งผลดีหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนเด็กคนใดที่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานจะส่งผลให้เค้ามีสมาธิในการเรียนทำให้เค้าสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแถมไม่ลืมอีกด้วย

baby

เตรียมความพร้อมลูกน้อยก่อนฝาก Nursery

Nursery เป็นศูนย์เด็กหรือเสมือนโรงเรียนสำหรับเด็กๆ ที่อายุยังไม่มากพอที่จะเข้าเรียนอนุบาล จริงๆแล้ว ก่อนวัยเข้าอนุบาลหากเป็นไปได้ จะแนะนำให้ลูกอยู่บ้าน อยู่กับพ่อแม่จะดีที่สุด แต่สำหรับพ่อแม่ที่เลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีเวลาจริงๆ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

เมื่อองค์ประกอบหลายอย่างครบถ้วนทำให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้แบบไม่มีความยากลำบากแล้วทำให้ชีวิตในครอบครัวของตัวเองดีอีกด้วย ยังจะส่งผลดีให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาได้รับสิ่งดีๆ อีกด้วย  การใช้ชีวิตของเด็กไทยในปัจจุบันมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน การจะทำให้เด็กมีความเท่า