Raising-school

แนวทางในการเลี้ยงลูกวัยก่อนเข้าเรียนเป็นช่วงที่ใจใส่เป็นอย่างมาก

เด็กในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนอายุประมาณ 3 – 4 ขวบ เป็นช่วงที่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำว่าเด็กเหล่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่อย่างเราคิดมากนัก สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำคือการสังเกตุและคอยให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เรามีข้อนแนะนำมากมายที่จะนำมาเสนอเพื่อใช้สำหรับแนวทางในการเลี้ยงเด็กวัยก่อนเข้าเรียนให้อยู่หมัด...

เคล็ดลับให้ลูกน้อยหย่านมแม่

เมื่อแม่ให้นมลูกมาสักระยะหนึ่งน้ำนมของแม่จะเริ่มน้อยลง นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องเริ่มการหย่านมลูกแล้วเปลี่ยนให้ลูกทานนมอย่างอื่น หรือทานอาหารอย่างอื่นแทนนมของแม่ โดยส่วนใหญ่แล้วการหย่านมจะเริ่มหย่าเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป...

ba-by

เทคนิครับมือเด็กเอาแต่ใจ

ปัญหาเด็กเอาแต่ใจเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สร้างผลเสียทั้งกับคุณพ่อคุณแม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูก ซึ่งสาเหตุของการเอาแต่ใจล้วนแล้วแต่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือเกิดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ที่มีการปลูกฝั่งแบบผิดๆมาตลอด...

วิธีรับมือเมื่อเด็กโมโหร้าย

ไม่ว่าจะด้วยสภาพแวดล้อมหรือตามธรรมชาติของมนุษย์ก็ตาม เมื่อเด็กเริ่มมีอายุมากขึ้นการแสดงอารมณ์ของเด็กก็จะชัดเจนมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ความรู้สึกชอบไม่ชอบ ต้องการหรือไม่ต้องการ เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกของแต่ละอารมณ์...

เทคนิคการฝึกสมองให้ลูกมีสมาธิและความจำดี

การที่ลูกเป็นเด็กที่มีสมาธิและความทรงจำที่ดีส่งผลดีหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนเด็กคนใดที่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน จะส่งผลให้เค้ามีสมาธิในการเรียนทำให้เค้าสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแถมไม่ลืมอีกด้วย...