Browse By

Category Archives: คลังความรู้

adult good

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

เมื่อองค์ประกอบหลายอย่างครบถ้วนทำให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้แบบไม่มีความยากลำบากแล้วทำให้ชีวิตในครอบครัวของตัวเองดีอีกด้วย ยังจะส่งผลดีให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาได้รับสิ่งดีๆ อีกด้วย  การใช้ชีวิตของเด็กไทยในปัจจุบันมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน การจะทำให้เด็กมีความเท่าเทียมในการศึกษานั้นน่าจะมาจากรายได้ทางครอบครัวตราบใดที่สังคมไทยยังคงแบ่งชนชั้นกัน เราคงไม่ได้เห็นเด็กไทยฉลาดขึ้นอย่างแน่นอน

Youth work

เยาวชนเติบโตสู่การทำงาน

เข้าสู่วัยทำงานเด็กเมื่อเข้าสู่จุดของการเป็นผู้ใหญ่จะรู้หน้าที่ของตัวเองด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาไม่เหมือนกัน การได้งานก็เช่นกัน จะได้งานดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กันความสามารถ วุฒิการศึกษายิ่งเรียนสูงเงินเดือนที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเช่นกัน ช่วงนี้เป็นการกำหนดชีวิตของเด็กอย่างแท้จริง เพราะถ้าไม่มีงานทำก็จะกลายเป็นคนว่างงานไม่มีรายได้ในการดูแลตัวเองและครอบครัว ทำให้การทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน

Youth prison

กฎหมายเด็ก และ เยาวชน

กฎหมายประเทศเรายังคงอ่อนในส่วนของบทลงโทษ ทำให้การกระทำผิดยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นช่องว่างของพวกก่ออาชญากรรมที่ใช้จุดอ่อนนี้ก่อเหตุอย่างไม่สะทบสะท้าน ดังนั้นเรื่องของการเอาผิดผู้ต้องหานั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเมื่อไรรัฐบาลจะทำให้เด็กและ เยาวชน ได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

Teen sex

เรื่องเพศของวัยรุ่น

วัยรุ่นเมื่อถึงช่วงนี้ถือว่าเป็นวัยที่อันตรายมากแล้วต้องการคำปรึกษามากกว่าวัยอื่น การสังเกตพฤติกรรมของเด็กจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเอาใส่ใจ เพราะถ้าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่มีหรือมีน้อยอาจจะทำให้พวกเขาจะหันไปถามเพื่อนแล้วได้ความรู้ที่ผิด การหากิจกรรมให้เล่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรทำเช่นกัน เพราะถ้าหาอะไรให้พวกเขาทำได้จะทำให้ผ่านช่วงนี้ไปได้แบบมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวสำหรับช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นชาวงที่มีแต่ปัญหานั้นเอง

Family happy

จุดเริ่มต้นของครอบครัว

เด็กส่วนมากต้องการความอบอุ่นของพ่อแม่ ครอบครัวมีผลอย่างมากสำหรับสังคมที่มีแต่สิ่งที่ไม่ควรเข้าหา การดูแลจากครอบครัวที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การให้ความรู้นอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนลูกให้ตั้งใจเรียน หรือ เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องทำให้ลูกของท่านไม่ออกนอกลู่นอกทาง การคบเพื่อนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครอง ต้องทำการสังเกตว่าเพื่อนที่เข้ามาหาลูกของท่านเป็นแบบไหน เพราะเยาวชนส่วนมากจะติดเพื่อนถ้าเจอเพื่อนที่ดีก็ดีแต่ถ้าหากเจอเพื่อนที่นำไปสู่ทางที่เลวร้ายก็ควรให้คำแนะนำก่อนที่จะแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นการดูแลของพ่อแม่เป็นรากฐานที่ดีในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน หรืออนาคตข้างหน้า

juvenile siam

การศึกษานำเยาวชนสู่ความสำเร็จ

เยาวชนส่วนใหญ่สมัยนี้มีปัญหาเรื่องของการศึกษา และระเบียบการศึกษายุคนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ทำให้เด็กไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของบรรดานักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น สังคม, สิ่งแวดล้อมรอบข้าง, ครอบครัว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเด็กที่ยังไม่สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง จากการสำรวจนั้นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ช้านั้นจะเป็นเด็กที่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล เมืองหลวงที่มีแต่สิ่งที่ไม่ควรเข้าหาอย่างเช่น ร้านเกม,สถานบันเทิง,การพนัน ที่เข้าหาได้ง่ายกว่าต่างจังหวัด ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะเลือกตามเพื่อนแล้วทำให้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ก่อให้เกิดเรื่องที่เลวโดยการหยั่งคิด เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไทยยังประสบปัญหาตลอด เป็นเรื่องที่สังคมต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความคิดที่ยังถูกปิดกั้นจากผู้ใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาที่ยังแย่ในสังคมไทยของเรา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผู้ใหญ่บางคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กที่ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบคนใกล้ชิด การเป็นต้นแบบที่ดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรเริ่มตั้งเขายังเป็นเด็กไม่เช่นนั้นเมื่อเขาโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณจะสอนเขาไม่ได้ เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นเรื่องยากที่เขาจะเชื่อฟังเหมือนตอนที่เขายังเด็ก ดังนั้นควรปลูกฝั่งเขาตั้งแต่แรกเพื่อลดความเสี่ยงนี้