เรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์

เรื่องศึกษาหาความรู้คงไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเท่านั้นส่วนของนอกโรงเรียนนั้นมีอะไรมากมาย วันนี้เรามุ่งเป้าหมายมาที่สวนสัตว์ที่รวมเอาบรรดาสัตว์ต่างๆ ไว้เยอะมาก ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเห็นได้ด้วยตาแล้วเรียกชื่อของมันได้อย่างถูกต้อง ประเภทของสัตว์นั้นได้แยกออกมาแบ่งง่ายๆ นั้นก็คือจำพวกกินเนื้อกับกินพืช การดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดการแบ่งแยก...