Youth prison

กฎหมายเด็ก และ เยาวชน

กฎหมายประเทศเรายังคงอ่อนในส่วนของบทลงโทษ ทำให้การกระทำผิดยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นช่องว่างของพวกก่ออาชญากรรมที่ใช้จุดอ่อนนี้ก่อเหตุอย่างไม่สะทบสะท้าน ดังนั้นเรื่องของการเอาผิดผู้ต้องหานั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเมื่อไรรัฐบาลจะทำให้เด็กและ เยาวชน ได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของครอบครัว

เด็กส่วนมากต้องการความอบอุ่นของพ่อแม่ ครอบครัวมีผลอย่างมากสำหรับสังคมที่มีแต่สิ่งที่ไม่ควรเข้าหา การดูแลจากครอบครัวที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การให้ความรู้นอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนลูกให้ตั้งใจเรียน หรือ เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องทำให้ลูกของท่านไม่ออกนอก

การศึกษานำเยาวชนสู่ความสำเร็จ

เยาวชนส่วนใหญ่สมัยนี้มีปัญหาเรื่องของการศึกษา และระเบียบการศึกษายุคนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ทำให้เด็กไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของบรรดานักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น สังคม, สิ่งแวดล้อมรอบข้าง, ครอบครัว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเด็กที่ยังไม่สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง