Nursery

บริการรับดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สำหรับพ่อแม่ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแลตัวน้อย ทาง 123kidzarea มีบริการรับดูแลบุตรหลานของท่าน โดยแบ่งห้องตามช่วงอายุของเด็ก และมีแบ่งเป็นโปรแกรมการดูแลต่างๆ มีทั้งแบบเต็มวัน (Full day Nursery) 10 ชั่วโมง จันทร์ – ศุกร์ 07.00 -17.30 น. แบบครึ่งวัน Half day Pre – school 5 ชั่วโมง โปรแกรมต่างๆ จะมีจัดอาหารให้ 2-3 มื้อ และมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทำตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย ห้องสำหรับดูแลเด็กแบ่งออกเป็น 3 ห้องตามลำดับช่วงอายุ

Green Room

ห้องสำหรับเด็กอายุ 8-10 ปี มีมุมสำหรับเล่น ประกอบกิจกรรมต่างๆ และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ มีไว้ให้เด็กๆ เล่นหลากหลายชิ้น  เป็นห้องสำหรับเด็กโตจะเน้นให้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน ทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ ควบอารมณ์ ให้รู้จักปรับตัว แยกแยะสิ่งถูกผิดและกล้าตัดสินใจ

 Yellow Room

ห้องสำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี สำหรับเด็กช่วงวัยนี้ยังต้องการการเล่นสนุก อยากรู้อยากเห็น จึงมีของเล่นที่เสริมความรู้อยู่ด้วย เพื่อให้ได้เล่นและได้เรียนรู้ไปด้วยห้องทุกห้องเราติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกจุด เพื่อความปลอดภัยต่อบุตรหลานของท่าน เตรียมตัวให้เด็กสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้มากขึ้นในอนาคต สอนให้รู้จักสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

Blue Room

ห้องสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปี แบ่งออกเป็นโซนเล่น โซนการเรียนรู้และโซนการพักผ่อน เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ สำหรับห้องนี้จะมีพี่เลี้ยงดูแล 1 คน ต่อเด็ก 5 คน จึงวางใจได้ว่าลูกของท่านจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยหลายท่านอาจเป็นกังวลในเรื่องของอุบัติเหตุจากของเล่น ที่เด็กวัยนี้มักอยากรู้อยากด้วยการนำของเล่นเข้าปาก และทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งทางเราจะไม่ปล่อยให้เด็กเล่นของเล่นที่สามารถนำเข้าปากได้เล่นเพียงลำพังโดยไม่มีพี่เลี้ยง หลังจากเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ของเล่นจะถูกนำไปเก็บไว้ในตู้เก็บของและล๊อคกุญแจไว้อย่างดี

Pink Room

ห้องสำหรับเด็กอ่อน อายุ 5 เดือน -1 ขวบ ห้องนี้จะมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพราะเด็กวัยนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กไม่สามารถบอกสิ่งที่ต้องการได้ จึงต้องใช้การสังเกตการดูแลใส่ใจจากคนเลี้ยงดู ซึ่งพี่เลี้ยงของเรานั้นได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี คอยเฝ้าและเล่นกับเด็กอยู่ตลอดเวลาทำให้เด็กมีอารมณ์ที่ดี สำหรับอาหารจะเป็นลักษณะตามช่วงวัยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองอีกด้วยว่าต้องการให้เด็กรับประทานอาหารแบบไหน รวมถึงของใช้ส่วนตัวอย่างผ้าอ้อมสำเร็จรูป แป้ง อุปกรณ์อาบน้ำ หากใช้ของที่เราจัดเตรียมให้จะมีการทดสอบการแพ้ในเด็กก่อนทุกครั้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาภายหลังแน่นอน