กระดานแม่เหล็ก Animal Magnetic 470฿

กระดานแม่เหล็กต่อภาพ

พร้อมแม่เหล็กรูปสัตว์ และรูปทรงต่างๆ ให้เด็กนำมาประกอบเป็นรูปร่าง เสริมสร้างจินตนาการ ได้ฝึกใช้สมองซีกซ้ายและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เหมาะสำหรับเด็ก 3 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีปากกาเมจิกให้สามารถใช้วาดภาพหรือเขียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งการใช้ปากกาเมจิกควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เสมอเป็นการป้องกันเมื่อเด็กนำเข้าปาก จะทำให้เป็นอันตรายได้