การศึกษานำเยาวชนสู่ความสำเร็จ

เยาวชนส่วนใหญ่สมัยนี้มีปัญหาเรื่องของการศึกษา และระเบียบการศึกษายุคนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ทำให้เด็กไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของบรรดานักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น สังคม, สิ่งแวดล้อมรอบข้าง, ครอบครัว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเด็กที่ยังไม่สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง จากการสำรวจนั้นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ช้านั้นจะเป็นเด็กที่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล เมืองหลวงที่มีแต่สิ่งที่ไม่ควรเข้าหาอย่างเช่น ร้านเกม,สถานบันเทิง,การพนัน ที่เข้าหาได้ง่ายกว่าต่างจังหวัด ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะเลือกตามเพื่อนแล้วทำให้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ก่อให้เกิดเรื่องที่เลวโดยการหยั่งคิด เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไทยยังประสบปัญหาตลอด เป็นเรื่องที่สังคมต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความคิดที่ยังถูกปิดกั้นจากผู้ใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาที่ยังแย่ในสังคมไทยของเรา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผู้ใหญ่บางคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กที่ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบคนใกล้ชิด การเป็นต้นแบบที่ดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรเริ่มตั้งเขายังเป็นเด็ก ไม่เช่นนั้นเมื่อเขาโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณจะสอนเขาไม่ได้ เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นเรื่องยากที่เขาจะเชื่อฟังเหมือนตอนที่เขายังเด็ก ดังนั้นควรปลูกฝั่งเขาตั้งแต่แรกเพื่อลดความเสี่ยงนี้