ของเล่นบล็อกไม้ 450฿

ของเล่นบล็อกไม้

รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ สีสันสวยงามกระตุ้นให้เด็กสนใจ สามารถฝึกการนับจำนวน เรียนรู้เรื่องสี พัฒนาการกล้ามเนื้อ การใช้นิ้วและสติปัญญาในการนำของเล่นลงไปด้านล่าสุดโดยผ่านตัวกันกลางที่เป็นรูปแบบต่างกันออกไป มีทั้งแบบตัวกัน 1 ชั้น ตัวกัน 2 ชั้น และแบบหมุน ตัวของเล่นออกแบบให้มีหลายรูปทรงได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและทรงกลม