จุดเริ่มต้นของครอบครัว

เด็กส่วนมากต้องการความอบอุ่นของพ่อแม่ ครอบครัวมีผลอย่างมากสำหรับสังคมที่มีแต่สิ่งที่ไม่ควรเข้าหา การดูแลจากครอบครัวที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การให้ความรู้นอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนลูกให้ตั้งใจเรียนหรือเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องทำให้ลูกของท่านไม่ออกนอกลู่นอกทาง การคบเพื่อนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครอง ต้องทำการสังเกตว่าเพื่อนที่เข้ามาหาลูกของท่านเป็นแบบไหน เพราะเยาวชนส่วนมากจะติดเพื่อนถ้าเจอเพื่อนที่ดีก็ดี แต่ถ้าหากเจอเพื่อนที่นำไปสู่ทางที่เลวร้ายก็ควรให้คำแนะนำก่อนที่จะแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นการดูแลของพ่อแม่เป็นรากฐานที่ดีในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้า