เรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์

เรื่องศึกษาหาความรู้คงไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเท่านั้นส่วนของนอกโรงเรียนนั้นมีอะไรมากมาย วันนี้เรามุ่งเป้าหมายมาที่สวนสัตว์ที่รวมเอาบรรดาสัตว์ต่างๆ ไว้เยอะมาก ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเห็นได้ด้วยตาแล้วเรียกชื่อของมันได้อย่างถูกต้อง ประเภทของสัตว์นั้นได้แยกออกมาแบ่งง่ายๆ นั้นก็คือจำพวกกินเนื้อกับกินพืช การดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดการแบ่งแยก

จะสังเกตได้ว่าสวนสัตว์จะไม่เอาสัตว์มารวมไว้ที่เดียวนั้น เพราะว่าการดูแลที่ยากแล้วที่สำคัญคือคนที่เข้ามาดูอาจจะสับสนว่าชนิดไหนเป็นแบบไหน การแยกเป็นโซนไปจึงทำให้เลือกดูได้ง่ายแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของมันได้อย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อเด็กที่เข้ามาดูอีกด้วย ควรส่งเสริมเรื่องนี้ให้มากเด็กบางคนต้องการสิ่งนี้มากกว่าตัวหนังสือที่เห็นแค่รูปเท่านั้นเอง ปัจจุบันความใหญ่ของสวนสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้นจึงได้เพิ่มในส่วนของสัตว์ประเภทอื่นลงมาด้วย โดยแยกออกมา 3 อย่างด้วยกัน นั้นก็คือ สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ทำให้ได้เห็นแบบครบวงจรแล้วเด็กก็จะจำว่าสัตว์แบบไหนอาศัยที่ไหน zoo kidเคยเกิดเหตุการณ์ที่เด็กบางคนที่ไม่รู้หยิบปลาออกมาจากตู้ปลาแล้วเล่นกับมัน เพราะคิดว่ามันสามารถหายใจบนบกได้ ความเข้าใจผิดแบบไม่รู้ตัวแบบนี้ผู้ปกครองก็ควรให้ความรู้บาง เพราะบางครั้งความรู้ในรั้วโรงเรียนอาจจะไม่ทั่วถึงไปทุกอย่าง ส่วนมากแล้วเด็กช่วงแรกจะอยากรู้อยากเห็นไปเสียหมด การอดทนแบ่งเวลาในการอธิบาย จึงเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกถ้าเขาไม่รู้อาจจะไปศึกษาเอาเองแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้เช่นกัน คนใกล้ตัวควรดูแลพวกเขาเพื่อความสนิทสนมที่ดีของคนในครอบครัว